8-11-2
8 līdz 10 gadu vecumā bērni aizvien ērtāk sāk iejusties vidē, kurā iesaistās. Tā rezultātā viņi daudzajās ikdienišķajās situācijās sākt pieņemt lielu daudzumu personisku lēmumu. Lai veiktu izvēli, bērniem nepieciešama vērtību skala, ko lietot kā atskaites punktu. Šajā apmācības programmā vecāki analizē nozīmi dzīvot atbilstoši vērtību skalai, un arī kā nodot un kā bērniem palīdzēt šīs vērtības iegūt.

Kurss sastāvs no šādām situācijām un tēmām:

ievads: “Saruna garajā starpbrīdī” (Bērnības zelta gadi),

1) Cildinot unikalitāti: “Nepatikšanas ar Dženiju” (Iepazīstot bērnu, Četri temperamenti)
2) Ģimenes dzīve: “Domas naktī” (Darba un ģimenes dzīves sabalansēšana)
3) Laiks uzplaukt: “Kārtējās trakās brīvdienas” (Brīvais laiks: kam tas domāts?)
4) Lielais piedzīvojums: “Un kā ar mums?” (Savstarpēja sapratne laulībā)
5) Mīlestība un dzīve: “Pusnakts filmas” (Mācot par mīlestību)
6) Lieliski bērni nerodas netīšām:  “Kāpēc viņa neklausa?” (Vecāku autoritāte)
7) Patiesība un pārpasaulīgums: “Džūlija uzdod jautājumu” (Bērnu reliģiskā audzināšana)