Lai panāktu labākus rezultātus bērnu audzināšanā, ir nepieciešama stipras attiecības starp laulātajiem. Šī programma domāta visiem laulātajiem pāriem, kuri vēlas stiprināt savu laulību un padziļināt katrs sava personīgo izaugsmi. Laulība ir visas dzīves projekts, ko jāuzņemas ar atbildību, brīvību un mīlestību. Šī programma palīdzes laulātajiem iegūt zināšanas un prasmes aizvien lielākas laulāto laimes sasniegšanai.