Starptautiskās ģimeņu attīstības federācijas (International Federation for Family Development, turpmāk – IFFD) apmācības sistēma balstās uz situācijas izpētes metodi (case study method), kas iesākumā tika attīstīta Hārvardas Biznesa Skolā (Harvard Business School) – t.i., vecāki kopīgi mācās no reālām ģimenes dzīvi izaicinošām situācijām.

Apmācībā ir būtiski nepieciešama aktīva vecāku līdzdalība un iesaistīšanās, kas ietver diskusijas par sniegtajām dzīves situācijām, kas vispirms notiek starp nelielām vairāku laulāto pāru veidotām grupām. Šīs komandas tiekas, ievērojot brīvības principu, citu viedokļa respektēšanu un savstarpēju draudzību. Bez šiem aspektiem līdzdalība un iesaistīšanās diskusijās nav iespējama. Vēlāk sniegtās situācijas tiek izanalizētas un izdiskutētas kopējās grupu sesijās. Šīs sesijas vada Ģimenes akadēmijas apmācīti moderatori. Tāpat šajā procesā dalībniekiem tiek sniegti izglītojoši un konspektīvi izdales materiāli kopā ar literatūras sarakstu, ja ir vēlme iegūt padziļinātu izpratni atiecīgajā tēmā.