Lai sagatavotu moderatorus, kas palīdzēs īstenot Latvijā Starptautiskās Federācijas Ģimenes Attīstībai kursus par bērnu audzināšanas jautājumiem, ģimenes atbalsta biedrība “Ģimenes akadēmija” regulāri organizē moderatoru apmācības kursus. Apmācībās pēc iespējas piedalās ģimenes pāris, vīrs un sieva, bet kāds no vecākiem var arī pieteikties individuāli.

  • Semināru mērķis ir sagatavot topošos moderatorus, kas vēlas veicināt programmas “Pirmie soļi” un “Pirmie burti” īstenošanu Latvijā, un ir gatavi kļūt par ģimeņu grupas moderatoriem.
  • Semināra vadītāji ir pieredzējuši pasniedzēji no Latvijas un ārzemēm (Spānijas, Lietuvas), kas ilggadēji sadarbojas biedrības “Starptautiskās Federācijas Ģimenes Attīstībai” programmas īstenošanā, un kuriem ir ievērojama pieredze moderēšanā un apmācībā.
  • Semināra dalībnieki ir topošie ģimenes grupas moderatori. Vēlams abi laulātie apmeklē nodarbības kopā, bet var arī pieteikties tikai viens no vecākiem.
  • Nosacījumi dalībai seminārā: Dalībnieki apņemas apgūt pilno apmācības kursu, piedaloties pilnā apmācības programmā (3 nodarbības), un, atkarībā no viņu pieejamības, piedalīties programmu īstenošanai Latvijā, nākotnē vadot kā moderatori dažas no “Ģimenes akadēmijas” kursu nodarbībām, savstarpēji vienojoties ar kursu vadītājiem.
  • Semināru nodarbību skaits: 3 nodarbības. Katra nodarbība ilgst apmēram 5 stundas.
  • Semināra saturs: Topošie moderatori praktiski apgūs ģimeņu grupas nodarbību vadīšanas pamatus. Semināra vadītājs dalīsies ar savu pieredzi grupu moderēšanā. Tiks padziļināti izklāstīta ģimeņu grupas nodarbību struktūra, grupas dinamikas aspekti. Katrā nodarbībā arī tiks veikta situāciju analīze no īstenojamajiem kursiem, un topošie moderatori praktiski izmēģinās grupas nodarbības vadīšanu. Tādējādi topošie moderatori iepazīsies un veiks visu programmas “Pirmie burti” situāciju analīzi.
  • Semināra valoda: “Ģimenes akadēmijas” kursu materiāli, kas tiks aplūkoti semināra laikā, ir tulkoti latviešu valodā. Apmācības vadītājs runās angļu valodā (ar sinhronu tulkošanu uz latviešu valodu, ja būs nepieciešami), vai latviešu valodā. Grupas nodarbību izmēģinājuma vadīšana būs latviešu valodā.

Citi organizatoriskie jautājumi:

  • Auklīte: Pēc vajadzības mēs varētu nodrošināt auklītes klātbūtne topošo moderatoru pāriem.
  • Dalība seminārā ir par ziedojumu