2010.g. pavasarī Paulius Gebrauskas, Lietuviešu biedrības Šeimu Universitetas pārstāvis, izklāstīja latviešu ģimenēm kursa “Pirmie soļi” saturu un metodiku ar praktiskiem piemēriem. Šī nozīmīgā tikšanās bija ievads Starptautiskās ģimeņu attīstības federācijas (International Federation for Family Development – IFFD) darbībai Latvijā.

Tikšanās ar IFFD pārstāvi no Lietuvas 2010. gada pavasarī