Uz sarunu par ģimeni, jauniešiem, seksualitāti un arī starptautisko digitālo kongresu “Mīlestības sarunas: seksualitāte un pieķeršanas”, kas notiks 4. un 5. jūnijā, aicināju Starptautiskās ģimeņu attīstības federācijas izpilddirektori Letīciju Rodrigesu. Viņa vada Starptautisko ģimeņu attīstības federāciju IFFD, kurai ir plaša pieredze, atbalstot ģimenes vairāk nekā 70 valstīs visos piecos kontinentos un sniedzot pāriem padomus ģimenes dzīves uzlabošanai, lai viņi varētu attīstīties un būt laimīgi ikdienas dzīvē. IFFD ir Ģimenes akadēmijas starptautiskais sadarbības partneris.

– Jūs vadāt starptautisku ģimeņu atbalsta organizāciju, un jums ir zināma dažādu valstu pieredze gan par to, kā tiek aizsargātas un atbalstītas ģimenes, gan par to, kā jūtas ģimenes citās valstīs. Bet iesākumā gribētu nedaudz dzirdēt par jūsu vadīto Starptautisko ģimeņu attīstības federāciju un jūsu pieredzi ar ģimenēm.

– Starptautiskā ģimeņu attīstības federācija (International Federation for Family development – IFFD) ir nevalstiska organizācija, kas jau 60. gados sāka darboties Spānijā. To uzsāka aktīvi ģimenes tēvi, kas bija ieguvuši labu biznesa izglītību un domāja arī par savu bērnu audzināšanu un to, kā palīdzēt, lai tēvi tajā iesaistītos vairāk. Tā radās ideja izveidot nodarbības bērnu audzināšanā, izmantojot biznesa izglītībā populāro situācijas izpētes metodi.

Sākotnēji šīs nodarbības bija tikai tēviem, bet tad sapratām, ka daudz labāks rezultāts būs, ja arī mammas tiks iesaistītas un pāris kopīgi darbosies pie ģimenes dzīves uzlabojumiem. Tas palīdz abiem vecākiem – kopīgi risinot problēmsituācijas, kas saistītas ar bērnu audzināšanu, veidot ieradumu kopīgi paskatīties un saredzēt “izaicinājumus” arī savu bērnu audzināšanā un vienoties, ko darīt, lai uzlabotu situāciju. Negaidīt, ka visas grūtības savstarpējās attiecībās, bērna audzināšanā vai raksturā tāpat vien pāries, – kopīgi tās risināt un to padarīt par ģimenes ieradumu.

Mūsu piedāvātās nodarbības kļuva populāras vecāku vidū, jo piedāvāja nevis vienu gatavu recepti bērnu audzināšanas un ģimenes kopdzīves uzlabošanai, bet palīdzēja vecākiem kopā nonākt pie risinājumiem un būt proaktīviem savas ģimenes dzīves uzlabošanā. Organizācija auga, attīstījās un kļuva starptautiska, līdz 90. gadu beigās tika mainīts tās juridiskais statuss – organizācija kļuva par starptautisku federāciju. Apvienoto Nāciju Organizācija piešķīra mūsu organizācijai īpašo konsultatīvo statusu attiecībā uz ģimenes jautājumiem, bet vēlāk arī vispārējo konsultatīvo statusu ANO. Šobrīd Starptautiskā ģimeņu attīstības federācija ir pārstāvēta 70 valstīs visos kontinentos.

Pēdējos gados mūsu organizācijā notika transformācijas process. Tas palīdzēja mainīt to, kā strādājam, lai sasniegtu izcilību tajā, ko darām, un būt arī atvērtākiem jaunām idejām, ko vēl varam piedāvāt ģimenēm. Iemācījāmies koncentrēties un uzmanību maksimāli veltīt savai tiešajai mērķa grupai – bērnu vecākiem, pāriem un jauniešiem, kas vēl dzīvo atsevišķi. Mūsu organizācijas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atklāt ģimenes dzīves skaistumu un kļūt laimīgākiem savā ikdienas dzīvē.

– Jums noteikti ir plašāks redzējums, kas aptver ne tikai vienas organizācijas vai vienas valsts mērogu, bet daudz plašāks, varbūt pat globāls, tāpēc jautāšu: kādi, jūsuprāt, ir mūsdienu ģimeņu un mūsdienu vecāku lielākie izaicinājumi un kā šajos izaicinājumos pastāvēt?

– Ģimenes dzīvē patiesībā ir diezgan daudz izaicinājumu. Viens no lielākajiem ir tas, kā mūsdienu tehnoloģijas izmantot vērtīgi, lai mācītos un iegūtu zināšanas. Tehnoloģijas ir lieliskas, un tās mums ir daudz palīdzējušas. Piemēram, mēs savā organizācijā, Starptautiskajā ģimeņu attīstības federācijā, daudz ko varējām izdarīt, pateicoties tehnoloģijām: piedāvāt savas vecāku izglītošanas programmas digitāli, strādāt kopīgi ar kolēģiem no visas pasaules…

Šobrīd organizējam arī digitālo kongresu līdz 50 tūkstošiem cilvēku visā pasaulē. Un tas ir iespējams, pateicoties tehnoloģijām! Esam par to ļoti priecīgi. Bet tehnoloģijas rada arī daudz izaicinājumu. Vecākiem ne vienmēr ir pietiekami daudz zināšanu, vai arī viņi nevelta pietiekami daudz laika, lai pārliecinātos, ka viņu bērni internetā izmanto tieši tās labākās iespējas.

Tas ir svarīgs temats, ar kuru mums ir daudz jāstrādā. Jāpanāk līdzsvars starp būšanu tiešsaistē un fizisku būšanu kopā ar līdzcilvēkiem, jo citādi ir situācijas, ka bērni ir vairāk saistīti ar cilvēkiem tīmeklī, bet nemaz nav saistīti ar cilvēkiem, ar kuriem dzīvo kopā vienā mājā. Tas ir izaicinājums, kas vienmēr ir jāpatur prātā, un vecākiem būtu jācenšas darīt labāko, ko var, lai bērni nepazustu tehnoloģijās un sociālajos tīklos. 

Otrs izaicinājums ģimenēm ir uzskats, ka ir pāri vai laulības, kuras nav vērts glābt. Ir situācijas, kad cilvēki domā: es ar kādu apprecos līdz brīdim, kad kaut kas neizdodas, un tad mēs šķiramies. Tas ir ļoti slikti visiem – gan vīram, gan sievai, gan bērniem. Mums ir jāpalīdz cilvēkiem saprast, ka viņu ģimenes dzīvē un attiecībās būs daudz izaicinājumu. Ļoti daudz. Mēs to zinām arī no savs pieredzes. Un tas nav vienmēr viegli – mīlēt savu vīru, mīlēt savu sievu, mīlēt savus bērnus un darīt viņiem visu to labāko. Tas nav viegli, bet tas ir tā vērts. Un mēs zinām, ka tas ir iespējams.

Neskatoties uz to, ko saka citi, ka izšķirties ir viegli un ka tas ir labs risinājums, mēs esam šeit, lai pateiktu, ka palikt kopā un neizšķirties ir iespējams, tas ir tā vērts un tas ir veids, kā cilvēki var būt laimīgi līdz mūža beigām. Labākais veids, kā mēs kā vecāki varam iemācīt bērniem, kā mīlēt otru, ir to parādot ar piemēru. Ne jau tikai tas, ka mēs sabučojam vai apskaujam viens otru. Bērni redz un mācās arī no tā, ka reizēm vecākiem ir problēmas attiecībās, bet viņi nepadodas un tās risina. Viņi iet uz priekšu.

Ja bērni dzīvo tādā vidē, kur vecāki, neskatoties uz kādām sīkām ķildām, ir apņēmušies būt kopā, veltīt visu savu dzīvi otram un viņi arī pieliek visas pūles, lai darītu otru laimīgu, tad arī bērni būs pārliecināti, ka viņi var to izdarīt – mīlēt otru cilvēku un palikt ar viņu kopā. Viņi būs to redzējuši un pieredzējuši, kā tētis un mamma mīlēja viens otru.

– Ko Starptautiskā ģimeņu attīstības federācija kā starptautiska organizācija dara, lai palīdzētu cilvēkiem atrast atbildes uz sev aktuāliem jautājumiem par ģimeni? Lūdzu, pastāstiet par digitālo kongresu “Mīlestības sarunas: seksualitāte un pieķeršanās”. Kāpēc to organizējat, un kāpēc tas ir tik svarīgi?

– Viss sākās ar atsauksmēm no ģimenēm, kas teica, ka grib zināt ne tikai to, kā mājās pieņemt pareizus lēmumus, bet arī gūt dziļākas zināšanas un plašāku informāciju attiecību jomās, kur nav eksperti.  Piemēram, cilvēks ir ieguvis ārsta diplomu un zina, kā būt labam ārstam, bet ne tik labi zina, kas mentāli notiek ar viņa bērnu, kad tas kļūst par pusaudzi, kas ir veselīga autoritāte ģimenē, kā labāk komunicēt ar vīru vai sievu un tamlīdzīgi. Temats, par kuru šo gadu laikā ir bijusi tiešām liela interese gan no pāriem un vecākiem, gan no jauniem, neprecētiem profesionāļiem un vecvecākiem, ir jautājumi par seksualitāti un pieķeršanos.

Izlēmām organizēt digitālu kongresu, kas mazinātu gan finansiālus šķēršļus, jo cilvēkiem nevajadzētu braukt uz kongresa norises vietu, gan arī laika ziņā būtu ērti, jo tad nav nepieciešams būt klāt konkrētā laikā, video var noskatīties arī vēlāk. Digitāli sapulcinājām kopā lieliskos runātājus, ko jau pazīstam un no kuriem var daudz mācīties, un lūdzām viņiem izveidot mūsu kongresam 10–20 minūšu video. Redzam šo digitālo kongresu kā labu veidu sniegt to informāciju, ko pāri un bērnu vecāki mums ir lūguši, kas viņus interesētu, lai uzlabotu savstarpējās attiecības.

Tematus attiecīgi esam pielāgojuši, lai daļa runu vairāk būtu noderīga tieši jaunu, neprecētu cilvēku auditorijai, daļa sarunu ir domātas tieši pāriem – daļa tādiem pāriem, kas audzina mazus bērnus, daļa pāriem, kas audzina pusaudžus, – un pārējais tad ir visiem domāts saturs par attiecībām.

Mīlestības sarunas ir tēma, par ko mēs izvēlējāmies runāt, jo, trīs gadus mūsu organizācijas transformācijas procesā aptaujājot cilvēkus visā pasaulē par viņiem aktuālām tēmām, bieži vien dzirdējām atbildi, ka trūkst sarunu par seksualitāti un pieķeršanos. Tēviem un mātēm tas ir izaicinājums, ka viņi nevar par šo tematu pilnībā komfortabli runāt ar saviem bērniem. Un arī jaunieši, kam lūdzām izteikt savu viedokli, teica: žēl, ka māte un tēvs nav runājuši ar viņiem par šo tematu un ka bieži vien seksualitāti viņiem bija jāmācās izprast internetā vai jautājot draugiem.

Tad mēs sapratām, ka tā ir tiešām liela nepieciešamība, lai vecāki runātu ar saviem bērniem par seksualitāti. Bet vecāki bieži vien jūtas neērti, ja ar bērniem ir jārunā par šo tematu. Arī tāpēc, ka mūsu mammas un tēti par to nerunāja. Tas bieži vien bija tabu temats atšķirībā no šī brīža situācijas, kad seksa temats ir ļoti izplatīts gan internetā, gan kinofilmās, gan sociālajos tīklos.

Uzskatām, ka ir jādod vecākiem rīki, lai viņi varētu komfortabli runāt par šo supersvarīgo tematu ar saviem bērniem. Viņiem tas būs ļoti noderīgi – vairāk uzzināt par mīlestību, seksualitāti un pieķeršanos tieši no saviem vecākiem. Ģimenē ir jāveido savstarpēja uzticēšanās, lai par šo tematu runātu. Tas patiešām ir eksistenciāli svarīgi katrai dzīvai būtnei runāt par mīlestību, seksualitāti un pieķeršanos. Un mēs cenšamies palīdzēt cilvēkiem, dodot informāciju, kā to izdarīt labāk.

Starptautiskais digitālais kongress “Mīlestības sarunas: seksualitāte un pieķeršanās” notiks no 4. līdz 5. jūnijam. Uzzināt vairāk par runātājiem, tematiem un iegādāties biļetes var kongresa mājaslapā lovetalks.iffd.org.

– Mums Latvijā arī notiek diskusijas par to, kad un kā labāk ar bērniem runāt par seksuālajām attiecībām. Vai par to būtu jārunā vecākiem? Varbūt skolās lai visu pareizi izstāsta? Un kas būtu svarīgākais bērnam? Uzzināt, kas ir drošs sekss? 

– Drošs sekss nav tikai par to, lai nedabūtu seksuāli transmisīvas slimības. Tas ir arī par bērna sirdi. Arī lai iemācītu bērniem, kā un kad pieņemt noteiktus lēmumus. Ir tiešām kas dīvains sabiedrībā, kad bērniem nav atbildības par daudzām lietām, bet tajā pašā laikā, piemēram, Spānijā sešpadsmitgadīgas un vēl jaunākas meitenes – viņām var būt seksuālas attiecības, viņas var palikt stāvoklī un bez receptes aptiekā nopirkt “aborta” tabletes. Turpretim, ja man, piemēram, ir ausu infekcija, man ir jāiet pie ārsta, lai dabūtu recepti antibiotikām. Bet meitene, kurai ir tikai sešpadsmit gadu, var aiziet uz aptieku un, nepārrunājot to ne ar vienu, iegādāties “aborta” tableti.

Iedomājieties šo meiteni, kurai neviens neko nav stāstījis par seksualitāti un pieķeršanos, kurai ir seksuālas attiecības ar puišiem un kura lieto šo “aborta” tableti, kad paliek stāvoklī. Iedomājieties, kā jūtas šīs meitenes sirds. Un sāp jau ne tikai viņas sirds, bet arī viss ķermenis. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai varam palīdzēt saviem bērniem, lai viņi būtu patiesi pret sevi, pret to, kas viņi ir, un iemācītos mīlēt savu ķermeni. Un vēl kas: ja nepareizi rīkojamies, tas atstāj mūsu sirdī tik daudz rētu.

– Kā jauniešiem atrast īsto partneri, ar kuru veidot stabilu ģimeni? Kāpēc aizvien biežāk jaunieši izvēlas dzīvot vienkārši kopā, nevis laulāties?

– Arī par šo tēmu mūsu kongresā būs vairākas runas. Tās būs ļoti praktiskas un noderīgas. Ir tiešām tik daudz lietu, kas palīdz pieņemt šo pareizo lēmumu par attiecībām. Svarīgi ir nošķirt, kas ir būtisks un kam attiecībās ir tikai gadījuma raksturs, lai izvēlētos sev partneri. Viena būtiska lieta – ir jābūt līdzīgās domās par saistībām. Nav tik būtiski, ja jums ir dažādi temperamenti, dažādas gaumes vai hobiji. Tās lietas nav tik svarīgas. Daudz svarīgākas ir vairākas citas lietas, un vienāda izpratne par saistībām ir viena no tām.

Pārī abiem ir jābūt vienotai izpratnei par to. Bet ir situācijas, kad viens ir ļoti iemīlējies, varbūt apsver iespēju precēties un domā par saistībām mūža garumā, tikmēr otrs nemaz tik ilglaicīgā kontekstā par to nedomā, vienkārši ir lētāk samaksāt īri, ja var dalīt izdevumus uz pusēm. Tāpēc svarīgi ir uzdot šo jautājumu, lai esam uz vienas nots šajā ziņā.

Vēl ļoti būtiski, ejot ar kādu uz randiņiem, ir atbildēt uz jautājumu, vai esmu kopā ar šo cilvēku vienkārši tādēļ, lai pavadītu laiku, vai arī esmu ar viņu kopā, jo esmu atradis partneri uz mūžu. Un, lai atrastu sev partneri uz mūžu, ir daudz labāk, ja randiņu periodā jūs nedzīvojat kopā. Tas dod iespēju labāk iepazīt otro pusīti, un lēmums par attiecībām būs daudz izsvērtāks. Tas varētu palīdzēt tiešām daudziem pāriem.

– Un visbeidzot – pastāstiet, lūdzu, ko pāriem būtu svarīgi zināt par savstarpēju pieķeršanos un kā tas palīdz attiecību noturīgumam?

– Mūsu kongresā būs arī ļoti vērtīgas sarunas pāriem. Piemēram, par secinājumiem, kas iegūti, pētot intimitātes līmeni pārī. Viena no pazīmēm, kas raksturo intimitātes līmeni, ir tas, vai pārim ir sekss, jo tas palīdz abus saturēt kopā. Tāpēc tas ir labi pāriem, kas ir pieņēmuši lēmumu par saistībām uz mūžu. Veiktais pētījums parādīja, ka pārī abi – gan sieva, gan vīrs – bieži atbild, ka sekss viņiem ir retāk, nekā viņiem gribētos. Abiem. Kāpēc?

Cilvēki ir aizņemti ar dažādām lietām, noguruši pēc darba, arī stress un vēl tik daudz lietu, kāpēc pārim nav seksa. Bet tas nav labi situācijās, kad pāris ir mūžu ilgās attiecībās. Tāpēc arī ir ļoti svarīgi veicināt to, ka runājam par savām seksuālajām attiecībām un tās uzlabojam, cenšamies izprast savu otro pusīti, saprotam, kas viņam vai viņai patīk, un spējam pateikt, kas patīk man.

Ne tikai sekss, bet arī komunikācija laulībā ir ļoti svarīga. Viens no stāstiem, kas ir īpaši jauks, ir Starptautiskās ģimeņu attīstības federācijas ģenerālsekretāra saruna par to, ko vīram darīt, lai labāku izrādītu savu mīlestību pret sievu. Tas ir par vīriešu un sieviešu ekspektācijām un kā tas ir, kad jūs katru dienu cenšaties padarīt savu sievu vai savu vīru laimīgāku.

Kopumā paredzētas 45 sarunas, īpašas zināšanas. Tās būs praktiskas zināšanas, kas ikvienam palīdzēs augt gan kā cilvēkam, gan kā mammai vai tētim, gan kā vīram vai sievai, gan kā sabiedrības loceklim. Tās būs supernoderīgas visiem!

Letīcija Rodrigesa: Būs daudz izaicinājumu, taču jūs tiksiet galā!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *