8-11-2
8 līdz 11 gadu vecumā bērni aizvien ērtāk sāk iejusties vidē, kurā iesaistās. Tā rezultātā viņi daudzajās ikdienišķajās situācijās sākt pieņemt lielu daudzumu personisku lēmumu. Lai veiktu izvēli, bērniem nepieciešama vērtību skala, ko lietot kā atskaites punktu. Šajā apmācības programmā vecāki analizē nozīmi dzīvot atbilstoši vērtību skalai, un arī kā nodot un kā bērniem palīdzēt šīs vērtības iegūt.